Edukata

Edukata in one minute

Uusi Oppimaisema ja OPS 2016

Uusi opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016. Sen yleistavoitteeksi on asetettu laaja-alainen osaaminen, jolla tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden muodostamaa kokonaisuutta. Seitsemää laaja-alaista osaamistavoitetta toteutetaan kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. OPS 2016 oppimiskäsitys korostaa oppijan aktiivisuutta, ongelmanratkaisutaitoja, oppimisen iloa ja maailman tarkastelua ilmiöiden eikä pelkästään yksittäisten oppiaineiden näkökulmasta. Arvioinnin tulee aikaisempaa huomattavasti monipuolisempaa ja yksilöllinen eteneminen […]

Edukata as a tool for school eLeadership

The keynote at EdMedia 2014 by professor Jill Jameson titled “Why we Need Distributed, Transformational e-Leadership and Trust in the Fifth Age of Educational Media and Technology” resonated well with Edukata. Here I explain how Edukata can help schools take leadership over the changing eLearning and educational technology landscape.

Experiences from Facilitator workshops

Team Edukata has now organized two Facilitator workshops, one in Denmark and one in Finland. All in all, the concept seems to work and is useful to the participants.

Subscribe to our Newsletter

Skip to toolbar