Edukata

Edukata yhdessä minuutissa

Viimeisimmät artikkelit

Educa 2017

Osallistavan muotoilun menetelmä opetuksen uudistamiseen ja koulun kehittämiseen. Työpajat käyvät myös VESO-koulutukseksi.

EDUKATA – osallistavaa ja yhteisöllistä suunnittelua

MITÄ? Edukata on opettajille laadittu yhteisöllinen muotoiluprosessi, joka auttaa kytkemään visionääriset skenaariot ja luokkahuonekäytännöt.  Edukata-prosessi kannustaa opettajia kehittymään tulevaisuuden luokkahuoneen muotoilijoiksi ja parantamaan opetusmuotoilutaitojaan..   MIKSI? Edukata-malli rikkoo vanhoja tapoja suunnitella opetusta yksin. Opettajat pohtivat yhdessä tulevaisuuden haasteista käsin koulun muutosta ja opetuksen muutosta, ja suunnittelevat sen pohjalta yhdessä oppimiskokonaisuuksia. Siksi Edukata tarttuu aidosti tulevaisuuden […]

Uusi Oppimaisema ja OPS 2016

Uusi opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016. Sen yleistavoitteeksi on asetettu laaja-alainen osaaminen, jolla tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden muodostamaa kokonaisuutta. Seitsemää laaja-alaista osaamistavoitetta toteutetaan kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. OPS 2016 oppimiskäsitys korostaa oppijan aktiivisuutta, ongelmanratkaisutaitoja, oppimisen iloa ja maailman tarkastelua ilmiöiden eikä pelkästään yksittäisten oppiaineiden näkökulmasta. Arvioinnin tulee aikaisempaa huomattavasti monipuolisempaa ja yksilöllinen eteneminen […]

Tilaa uutiskirjeemme

Select list(s):

Siirry työkalupalkkiin